Leden

Raad van Beheer

Ann Roete

Ik ben pediatrisch verpleegkundige, werk al 25 jaar op de neonatologie in het UZA.

Ik vind het belangrijk om sommige kinderen die bij ons gelegen hebben thuis wat extra steun te geven met behulp van toestellen, indien zij het nodig hebben, zodat ze sneller naar huis kunnen.

Hiervoor wil ik mij inzetten via “het ALICE FONDS”.

Chantal Illegems

Als sociaal verpleegkundige van de dienst neonatologie in het ZNA Middelheimziekenhuis help ik gezinnen verder, die geconfronteerd worden met onverwachtse uitdagingen in hun leven door de te vroege geboortes van hun kindjes.

Het doet mij veel deugd om kansarme gezinnen te kunnen ondersteunen met de middelen die het ALICE FONDS aanreikt.

Het ter beschikking stellen van apparatuur en het bezorgen van materiaal en kleding is een grote meerwaarde voor deze gezinnen.

Ik vind het mooi gezinnen te zien herademen bij het ontvangen van deze praktische hulp waarmee ze thuis met hun jonge kindjes een nieuw leven gaan uitbouwen.

Dr. Myriam Carrette

Ik ben kinderarts op de neonatologie in het St. Augustinusziekenhuis en zo zie ik van nabij dat de opname van een baby voor de ouders soms een emotionele en financiële uitputtingsslag kan zijn.

Ik vind het dan ook logisch om mijn steentje via het ALICE FONDS bij te dragen.

Nathalie Mok

22 jaar geleden werd onze eerste dochter na een moeilijke zwangerschap van 29 weken geboren. Na een verblijf in het ziekenhuis van iets meer dan twee maanden konden we haar eindelijk mee naar huis nemen zonder veel nabehandelingen.

Enkele jaren geleden las ik dat sommige kinderen na hun verblijf in de neonatale afdeling nog veel nazorg nodig hebben. Vandaar dat ik me heb opgegeven als vrijwilligster om zo mede te trachten deze noden te verlichten.

Veerle Ott

Ik ben mama van een extreem premature tweeling Elise & Frederik.

Ons dochtertje is daags na de geboorte overleden, onze zoon is ondertussen een gezonde jongen.

Als dank voor de uitstekende zorgen die onze kinderen in het UZA hebben gekregen wil ik me blijven inzetten voor ALICE FONDS, dat prematuurtjes steun verleent die in moeilijke omstandigheden door het leven moeten …

Dagelijks bestuur

Deze groep vormt ons dagelijks bestuur

Ere-leden

Els Mattheeuwsen

Zelf ben ik mama van een te vroeg geboren kindje en heb hard meegevochten met de dokters en verpleegkundigen.

Ik weet hoe hoog de ziekenhuisrekeningen kunnen oplopen en hoe belangrijk het is om steun te krijgen van familie, vrienden,… .

Daarom wil ik mij graag engageren voor ouders die nood hebben aan hulp, een schouderklopje, een steunverlening, … .

Vandaar mijn inzet voor het ALICE FONDS.

Lia Huysmans

Jarenlang was ik werkzaam op de dienst Intensieve Neonatale Zorgen van het Universitaire Ziekenhuis.

Contacten met de ouders gaven een goed beeld van de zorg, die af en toe nog bestaat na het ontslag. Samen met het ALICE FONDS wil ik mij blijven inzetten om de thuiszorg mee te ondersteunen.

Prof. Dr. P. Van Reempts

Diensthoofd neonatologie UZA.

Meer dan 25 jaar geleden heb ik met de ouders het leed van en de zorg voor Alice medebeleefd. Met veel bewondering heb ik hun altruïstische inzet voor de oprichting van een ALICE FONDS ondersteund. De toenmalige- en de huidige leden van het ALICE FONDS hebben meer dan ikzelf een volhardende bijdrage geleverd aan de verdere uitbouw van het Fonds en het mag er wezen. Mijn taak bestond er vooral in om vanaf de zijlijn de leden advies te geven en aan te moedigen om toch zoveel mogelijk ouders te betrekken bij het ALICE FONDS. Ouders worden na de neonatale zorgen geconfronteerd met dagdagelijkse noden van hun kind die ze niet altijd aankunnen, maar die samen met de hulp van de leden en sympathisanten via het ALICE FONDS wel kunnen ingevuld worden, zowel materieel, financieel, emotioneel, als maatschappelijk. Uiteraard zal ik dat altijd blijven ondersteunen.

Patrick & Muriel Ryan

.

Actieve leden

Isabelle Vrancken

Op 30 juli 2020 beviel ik onverwacht te vroeg van ons dochtertje, Paulien. Zij werd op 29 weken geboren in het UZA. Als jonge mama was de tijd op de neonatologie overweldigend, maar de goede zorgen en de hulp die we steeds kregen waren hartverwarmend.

Ook ALICE FONDS vzw droeg zijn steentje bij door te zorgen dat de moedermelk gekoeld in het ziekenhuis geraakte – wat in een hittegolf zeker belangrijk is. Omdat ik zelf de rollercoaster van emoties heb meegemaakt en troost kon putten uit onverwacht kleine maar attente gebaren, wil ik graag hetzelfde kunnen betekenen voor andere mama’s en papa’s die voor deze periode van onzekerheid staan. Daarom wil ik me graag inzetten voor ALICE FONDS vzw.

Manuela Bastanie

Ik ben Manuela Bastanie hoofdverpleegkundige van de Intensieve neonatale zorgen in het UZA, ik ben fier op mijn warm team van verpleegkundige en artsen, dat samen met de ouders streeft naar de beste zorgen en outcome van hun baby’s.

logo uza

Patiëntenbegeleiding / Sociaal werk UZA

.

Saskia Van Besauw

Ik werk in Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel, en dan vooral rond kwetsbare zwangeren, zwangeren in (kans)armoede. In De Kraamvogel werken we vooral met professionals in onze netwerken, maar we informeren ook toekomstige en prille ouders over alle aspecten van zwanger worden, zwanger zijn, bevallen en de kraamtijd. We werken hiervoor nauw samen met deskundige partners, we vormen als het ware de brug tussen de (toekomstige) ouders en de professionals die hen kunnen bijstaan. ALICE FONDS is een gewaardeerde partner!